Polityka prywatności serwisu WszystkiegoSłodkiego.pl

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL zamieszczonego pod adresem elektronicznym www.wszystkiegoslodkiego.pl

Zawartość stron Serwisu stanowi przedmiot praw Administratora i jest prawnie chroniona.

Strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, treści, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Dr. Oetker Polska Sp. z o. o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000005349, nr NIP: 584-020-15-71, REGON: 240672104. Wysokość kapitału zakładowego: 353 075 749,58 zł dalej jako Administrator.


W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez zapytanie zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej:

[email protected]
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk


W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADMINISTRATOR PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administrator zbiera i wykorzystuje dane o Użytkownikach Serwisu pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w następstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie lub korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. Źródłem pochodzenia danych są informacje podane przez Użytkowników, w tym dane podane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.

Twoje dane osobowe, które w zależności od celu przetwarzania w ramach funkcjonowania serwisu mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu przetwarzane są w następujących celach:


CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE?

Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.


KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. IT i wsparcia technicznego) oraz Podmioty zewnętrze obsługujące serwis, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.


JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usługi dane osobowe użytkownika imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przechowywane jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dane udostępnione w celach marketingowych, w tym zapisu na newsletter w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Wówczas podane dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłką treści marketingowych.


JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.


JAK MOŻESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH PRZEZ DR OETKER POLSKA SP. Z O. O.?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres [email protected]


PLIKI COOKIE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie pierwszej kategorii i firm zewnętrznych w celu analizy aktywności użytkowników oraz zapewnienia Tobie lepszej obsługi w naszym serwisie. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.

Na tej stronie internetowej aktywne są następujące usługi świadczone przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”):


GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy sieciowej świadczonej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, będące plikami tekstowymi, które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają przeanalizować, w jaki sposób korzystasz z serwisu. Informacje generowane dzięki plikom cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym adres IP użytkownika („dane użytkowe”) są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Należy pamiętać, że na naszych stronach internetowych używamy skryptu „gat._anonymizeIp()”, będącego rozszerzeniem Google Analytics, który zapewnia anonimowość adresów IP użytkowników po geolokalizacji („maskowanie IP”). Dzięki aktywowaniu anonimizacji adresu IP, Twój adres IP będzie z wyprzedzeniem skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Traktat o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA, gdzie zostaje on następnie skrócony.

Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz z naszego serwisu, sporządzania dla nas raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach parametrów Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. Dane te będą przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w celu przetwarzania danych związanych z konkretnym zamówieniem. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tego serwisu. Ponadto można uniknąć gromadzenia przez Google danych generowanych przez pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem.

Szczegółowe informacje na temat usługi Google Analytics można znaleźć pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


GOOGLE ADWORDS

Ten serwis korzysta z Google AdWords, czyli usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. oraz Conversion Tracking w ramach parametrów Google AdWords. Google AdWords wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na dysku twardym Twojego komputera (tzw. pliki „Conversion Cookie”) po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli odwiedzisz określone strony naszego serwisu, Google i my będziemy mogli prześledzić, czy wejście na tę stronę nastąpiło w wyniku kliknięcia danej reklamy. Dane uzyskane w wyniku zastosowania konwersji plików cookie są wykorzystywane do sporządzania raportów statystycznych dla klientów AdWords, stosujących śledzenie konwersji. Dzięki tym danym statystycznym możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę wyświetlaną przez Google i zostali przekierowani na stronę zawierającą znacznik śledzenia konwersji.

Oprócz śledzenia konwersji korzystamy również z funkcji remarketingu.

Funkcja Google Remarketing pozwala nam dotrzeć do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę. Dzięki temu możemy wyświetlać użytkownikom, już zainteresowanym naszymi produktami lub usługami, nasze reklamy na innych stronach sieci reklamowej. AdWords pozwala również określić wspólne zainteresowania i cechy użytkowników naszego serwisu na podstawie ich zachowania na stronach internetowych w Google Display Network, w ciągu ostatnich 30 dni, a także danych pochodzących z wyszukiwarki kontekstowej. W oparciu o te informacje AdWords znajduje nowych potencjalnych klientów, których zainteresowania i cechy są zbliżone do zainteresowań i cech użytkowników naszego serwisu. Remarketing kierowany do konkretnego odbiorcy możliwy jest dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu plików cookie, np. usług Google Analytics i Google DoubleClick, w przeglądarkach internetowych użytkowników.

Jeśli zechcesz zrezygnować z śledzenia, można zablokować korzystanie z niego poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookie. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę (wyłączenie funkcji) lub zainstalować wtyczkę dostępną pod adresem:

https://www.google.com/settings/ads/plugin. Można również dezaktywować korzystanie z plików cookie firm zewnętrznych. W tym celu należy odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/.

Powyższe informacje na temat „Google Analytics” dotyczą również Google Adwords.

Więcej informacji na temat Google Adwords dostępnych jest pod adresem:

http://www.google.com/privacy/ads/


ZETA GLOBAL

Witryna wykorzystuje technologię badającą aktywność użytkownika w sieci dostarczaną przez firmę ZETA GLOBAL NV, De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, Belgium, która pomaga w dostosowaniu treści reklam do preferencji użytkowników witryny. Pozyskiwane są informacje dotyczące interakcji użytkownika z witryną, wykorzystywanych urządzeń, w tym ich lokalizacji (adres IP, URL), wykorzystywanych aplikacji, rodzaju przeglądarki internetowej, rodzaju systemu operacyjnego, ID użytkownika, w celu stworzenia profilu użytkownika i wyświetlaniu reklam dopasowanych do stworzonych profili. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany, wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie śledzące.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu Twoich danych klikając w ten link.

Więcej informacji na temat technologii Zeta Global można znaleźć klikając w ten link.


SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danym portalu, w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej może dojść do przekazania temu portalowi informacji dotyczących sposobu korzystania z naszej strony

Funkcje przypisane poszczególnym linkom prowadzącym do portali społecznościowych, w szczególności te, które odpowiadają za przekazywanie portalom informacji oraz danych osobowych aktywują się dopiero w wyniku kliknięcia w dany link. Wówczas może dojść do uruchomienia tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in), przez co dojdzie do przekazania informacji o odwiedzeniu naszej strony internetowej oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w portalu społecznościowym, do którego przejdziesz z witryny www.WszystkiegoSlodkiego.pl

Aby tego uniknąć należy wylogować się z konta na portalu społecznościowym przed kliknięciem w link prowadzący do tego portalu umieszczony na naszej stronie internetowej.

Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny. Twój komentarz opublikowany na stronach naszego serwisu przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie Twojej prywatności znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, do którego dochodzi po kliknięciu w określony link odpowiedzialny jest portal społecznościowy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

Administrator zastrzega też prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.


Data: 9 września 2019 r.

Start
Przepisy i okazje
Przepisy
Okazje
Inspiracje
Więcej