Regulamin platformy internetowej www.WszystkiegoSlodkiego.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów platformy internetowej WszystkiegoSlodkiego.pl
 2. Celem platformy internetowej jest:
  1. Rozpowszechnianie sprawdzonych przepisów kulinarnych z użyciem produktów firmy Dr Oetker oraz produktów komplementarnych partnerów platformy,
  2. Angażowanie i aktywowanie Użytkowników do kreowania „słodkich” pomysłów poprzez umożliwienie bezpłatnego zamieszczania i prezentowania własnych przepisów kulinarnych (tj. wypieki, desery itp.) w tym publikacji: zdjęć,
  3. Zachęcenie do dzielenia się doświadczeniem z innymi użytkownikami, poprzez prowadzenie dyskusji z innymi Użytkownikami serwisu w formie komentowania przepisów,
  4. Popularyzowanie aktualnych artykułów i treści inspiracyjnych oraz lifestylowych związanych z szeroko rozumiana tematyką około pieczeniową,
  5. Sprzedaż produktów i akcesoriów kuchennych niezbędnych do przygotowania przepisów (tj. wypieki, desery) oraz gotowych rozwiązań, a także produktów komplementarnych oferowanych przez partnerów platformy za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.wszystkiegoslodkiego.pl.
 3. Dr Oetker jako patron merytoryczny platformy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmian w Regulaminie, Dr Oetker zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników zamieszczając informację na stronie www.WszystkiegoSlodkiego.pl – nie krócej niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w platformie internetowej WszystkiegoSlodkiego.pl poprzez usunięcie Konta.
 4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Platformy.
 5. Właścicielem platformy jest Dr Oetker Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, NIP: 584-020-15-71, o kapitale zakładowym 353 075 749,58 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005349.


§ 2 DEFINICJE
 1. „Regulamin” – pod pojęciem Regulaminu rozumie się niniejszy tekst.
 2. „Platforma” lub „Serwis” - pod pojęciem „Platforma” lub „Serwis” rozumie się stronę internetową WszystkiegoSlodkiego.pl.
 3. „Zawartość” – Treść znajdująca się w Platformie.
 4. „Treści” – rozumie się wszystkie treści słowne (w tym słowno-graficzne i graficzne) zwłaszcza: przepisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, animacje, ilustracje, treści audio, treści audiowizualne, wizerunki osób, znaki towarowe, Ciastopedia itp. niezależnie od ich formy zamieszczonej w serwisie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie.
 5. „Ciastopedia®” to wiarygodne kompendium wiedzy, zawierające uporządkowany alfabetycznie i opracowany zbiór pojęć i definicji związanych z szeroko rozumianą tematyką ciast i deserów.
 6. „Administrator” - osoby wchodzące w skład Zespołu platformy WszystkiegoSlodkiego.pl zarządzające zawartością serwisu lub osoby działające na jego zlecenie.
 7. „Usługi” – rozumie się szereg działań świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy przez Administratora na rzecz Użytkowników zwłaszcza: umożliwienie korzystania z mechanizmów wyszukiwania treści dostępnych w serwisie, możliwości komentowania i oceniania zawartości, jak również zapisywania jej w Książce Kucharskiej dostępnej w Profilu Użytkownika,
 8. „Rejestracja” – szereg czynności związanych ze stworzeniem Konta Użytkownika (Profilu) w platformie www.WszystkiegoSlodkiego.pl. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami, a także porad, artykułów i Inspiracji. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone treści są moderowane przez Administratora lub osoby przez niego wyznaczone i publikowane na stronie internetowej www.WszystkiegoSlodkiego.pl po ich zaakceptowaniu.
 9. „Konto Użytkownika" lub „Profil Użytkownika” - zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w obrębie platformy WszystkiegoSlodkiego.pl. Użytkownik może posiadać kilka kont, jednakże każde z nich wymaga unikalnego adresu mailowego w serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl, chronionego hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. Rejestrując się w platformie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. „Użytkownik” - każda osoba zarejestrowana w serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl
 11. „Gość” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Platformy lub dostępnej Usługi ale nie będąca w danej chwili zalogowana w serwisie, jako Użytkownik.
 12. „Przepis" - pod pojęciem „Przepis” rozumie się potrawy stworzone z jadalnych składników wraz z opisem procesu związanego z jego przygotowaniem zawierającego listę składników potrzebnych do jego wykonania z określeniem ich ilości oraz opisaniem czynności poszczególnych etapów „krok po kroku” stanowiących jego integralną część oraz publikacją zdjęcia obrazującego efekt końcowy potrawy.
 13. „Przepis krok po kroku” – dokładny uporządkowany zgodnie z kolejnością etapów opis procesu przygotowania przepisu uzupełniony o zdjęcia odpowiadające temu opisowi.
 14. „Zdjęcie" - rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje tzw. „efekt końcowy” wykonania przepisu, bądź stanowi jego integralny element w postaci „foto kroku”, bądź kluczowego etapu przygotowania przepisu (tj. wypieku, deseru, itd.) lub porady, artykułu, inspiracji, produktu itp.
 15. „Newsletter” - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Zamawiającym subskrybującym usługę elektronicznej gazetki zawierającej Informacje handlowe.
 16. „Licencja” – nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone terytorialnie zezwolenie na używanie Treści zgodnie z Regulaminem, które zostało udzielone Administratorowi przez Użytkownika poprzez publikację Treści w Serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl od chwili zamieszczenia.
 17. „RODO" - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL
 1. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Administratora wymaga założenia Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika, podanie informacji w formularzu rejestracyjnym i korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia z tytułu korzystania z Serwisu. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie od Administratora z tego samego tytułu.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Użytkownika.
 5. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Użytkownika.
 6. Założenie Konta Użytkownika wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, aktywacji Konta i zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 7. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie WszsytkiegoSlodkiego.pl przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta Użytkownika zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl w zakresie przez siebie samodzielnie określonym. Użytkownik może zarządzać udostępnionymi danymi w ramach Konta Użytkownika.
 8. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest przez Administratora do przesyłania Użytkownikowi Konta informacji w sprawach związanych z serwisem za pośrednictwem Newslettera zgodnie z § 7.
 9. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w platformy WszystkiegoSlodkiego.pl jest dostępna dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 10. Użytkownik w ramach Usługi korzystania z Serwisu może zamieszczać Treści w Serwisie, przeglądać zasoby Serwisu, w tym treści umieszczone przez siebie, bądź przez inne osoby.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, bądź poszczególnych treści w każdym czasie i bez podania przyczyny w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji, gdy nazwa Konta, bądź publikowane Informacje i Materiały są sprzeczne z prawem, a także naruszają dobro innych osób, firm lub instytucji, w szczególności:
  1. Treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwych, prześmiewczych w stosunku do innych użytkowników,
  2. Treści dyskryminujących ze względu na wygląd użytkowników, na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, itp.
  3. Treści, które łamią prawa autorskie,
 12. Informacje i materiały publikowane w serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl, nie mogą być sprzeczne z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad tzw. Netykiety, czyli zbioru zasad obowiązujących w Internecie.
 13. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.
 14. Zabronione jest udostępnianie innym osobom hasła do Konta Użytkownika lub danych pozwalających na korzystnie z serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który założył konto.
 15. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego Użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.
 16. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych.


§ 4 ZAWARTOŚĆ PLATFORMY WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL
 1. Przed publikacją zawartości w platformie WszystkiegoSlodkiego.pl, Użytkownik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na zasadach określonych w odrębnej umowie.
 2. Platforma umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone treści są moderowane przez Administratora lub osoby przez niego wyznaczone i publikowane na stronie internetowej Serwisu po ich zaakceptowaniu.
 3. Publikowane treści Użytkownika; w szczególności Przepisy i opis sposobu przygotowania stanowiący jego integralną część, muszą być czytelne i zrozumiałe dla innych użytkowników, jak również napisane w zgodzie z poszanowaniem podstawowych zasad poprawnej polszczyzny.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania i usunięcia Przepisu lub Informacji zamieszczonej przez Użytkownika, jeśli opublikowane Materiały będą naruszały którykolwiek z wyżej wymienionych wymogów.
 5. Zawartość Platformy może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. W przypadku używania treści platformy w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie praw majątkowych autorów opublikowanych Przepisów.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 7. Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi Platformy za pomocą dedykowanego formularza i znajdującego się pod adresem: https://wszystkiegoslodkiego.pl/kontakt każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.
 8. Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, opinie, komentarze lub jakakolwiek inna Zawartość platformy zamieszczona przez Użytkowników uznana przez Administratora za nie niosącą ze sobą żadnej merytorycznej wartości lub niezwiązane z tematem platformy mogą zostać usunięte.
 9. Użytkownik może zamieścić w Serwisie wyłącznie treści, które są wynikiem jego osobistej twórczości, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych oraz do których przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 10. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 11. Jeżeli treść zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin oraz zamieszczając treść udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na utrwalanie treści dowolną techniką, jej publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.
 12. Konto w serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl umożliwia uczestniczenie w konkursach internetowych zamieszczanych w Serwisie.


§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania platformy WszystkiegoSlodkiego.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
 3. Administrator nie gwarantuje, że Serwis WszsytkiegoSlodkiego.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów jednakże Administrator oświadcza, iż dochowa wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.


§ 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Dr. Oetker Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, NIP: 584-020-15-71, o kapitale zakładowym 353 075 749,58 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005349.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich w przypadku Rejestracji oznacza brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy w tym zamieszczanie w Serwisie m.in. przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami, porad, artykułów i Inspiracji
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w poniższych celach oraz na podstawie wskazanych podstaw prawnych:
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu założenia i utrzymywania konta w serwisie oraz korzystania z niego jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Dr Oetker Polska Sp. z o. o. drogą elektroniczną usługi w postaci konta w Serwisie, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy jest prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. W przypadku zamieszczenia zdjęcia w koncie użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku jest zgoda, art. 6 ust 1 lit. a RODO
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usługi dane osobowe użytkownika imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 6. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 7. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy Spółki odpowiedzialni za obsługę platformy WszystkiegoSlodkiego.pl i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za wsparcie techniczne, IT oraz za obsługę Użytkownika. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym
 8. Osobom udostepniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wycofania zgody oraz inne prawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności.


§ 7 ODOPWOIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu WszystkiegoSlodkiego.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika lub hasła do Konta Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Użytkownika lub Treści zamieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie oraz za utratę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w związku z usunięciem Konta Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie.
 5. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu Administrator nie odpowiada za nie funkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.


§ 8 NEWSLETTER PLATFORMY WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL
 1. Newsletter jest usługą bezpłatną świadczoną przez Dr Oetker Polska Sp. z o. o. dostępną zarówno dla gości platformy, jak i zarejestrowanych użytkowników w Bazie Użytkowników.
 2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a polegającą na informowaniu Użytkowników o nowych funkcjonalnościach platformy, przepisach kulinarnych, inspiracjach, poradach i ciekawostkach, a także akcjach promocyjnych oraz konkursowych, jak również aktualnej oferty z kolekcji Dr Oetkera poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Częstotliwość wysyłania Newslettera uzależniona jest wyłącznie od decyzji Administratora
 4. Dr Oetker Polska Sp. z o. o. oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, oraz że nie będzie udostępniany osobom trzecim.
 5. Użytkownik, w celu otrzymywania Newslettera wyraża zgodę na jego otrzymanie, podczas rejestracji lub poprzez wpisanie adresu mailowego w stopce w dolnej części platformy WszystkiegoSlodkiego.pl i wyrażeniu na to zgody.
 6. Administrator zastrzega, że wysyłane Użytkownikom Newslettery mogą się od siebie różnić zarówno graficznie, jak i treściowo.
 7. Dane udostępnione w celach marketingowych tj. wysyłki Newslettera będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 8. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z usługi Newslettera należy kliknąć w link umieszczony w Newsletterze: „Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj” lub w zakładce „Konto Użytkownika”


§ 9 REKLAMACJA
 1. Użytkownikowi platformy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących wszelkich niezgodności związanych z oferowanymi Usługami zawartymi w Regulaminie platformy
 2. Reklamacje można zgłaszać w formie wiadomości elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości mailowej na adres: kontakt@wszystkiegoslodkiego.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w stopce.
 3. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 4. Administrator platformy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub od momentu uzupełnienia brakujących informacji przez zgłaszającego.
 5. Administrator powiadomi Zamawiającego o swojej decyzji wyłącznie drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 6. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z konkursami lub promocjami prowadzonymi na Stronie Internetowej, w sytuacji, gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego paragrafu.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie z platformy www.WszystkiegoSlodkiego.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Korzystając z Informacji i Materiałów zamieszczonych w platformie WszystkiegoSlodkiego.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


Organizacja Compliance / System informowania o nieprawidłowościach


Etyczne i zgodne z prawem postępowanie jest najwyższym priorytetem dla Grupy Oetker we własnej działalności biznesowej oraz w relacjach ze wszystkimi Partnerami Biznesowymi i Klientami. Ze względu na ciągły międzynarodowy rozwój Grupy Oetker i rosnące wymagania prawne, temat Compliance stał się znacznie ważniejszy. Dlatego został opracowany System Zarządzania Zgodnością dla całej Grupy Oetker.

W ramach tego systemu utworzono Organizację ds. Zgodności, której Pracownicy ds. Zgodności są dostępni jako neutralne i niezależne osoby kontaktowe w przypadku wszelkich pytań związanych z tematyką Zgodności.

Ponadto Grupa Oetker ustanowiła procedurę informowania o nieprawidłowościach, która umożliwia osobom fizycznym, firmom i innym organizacjom zgłaszanie naruszeń obowiązującego prawa (np. postępowania) lub Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Oetker lub obaw dotyczących potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia tych przepisów.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje o możliwych naruszeniach prawa dotyczących spółki z Grupy Oetker, dajemy Ci różne możliwości przesłania nam informacji, również całkowicie anonimowo za pośrednictwem naszego systemu Compliance Hotline.

W ramach regulaminu określiliśmy zakres odpowiedzialności wewnętrznej oraz sposób postępowania ze wskazówkami i reklamacjami.

Dostępne są następujące kanały przekazywania informacji:

Dokładnie zbadamy sprawę i w razie potrzeby podejmiemy niezbędne działania.

Start
Przepisy i okazje
Przepisy
Okazje
Inspiracje
Więcej